Bengkel Menggubal Soalan, Skema Pemarkahan & Penilaian Secara Atas Talian

Jabatan Sains Matematik dan Statistik, FSKM telah menganjurkan Bengkel Menggubal Soalan, Skema Pemarkahan & Penilaian Secara Atas Talian di Makmal Komputer PDJH 1 pada hari Jumaat, 1 Januari 2021. Bengkel ini telah dihadiri oleh para pensyarah daripada Jabatan Sains Matematik dan Statistik.

Objektif bengkel ini ialah untuk memberi pendedahan kepada para pensyarah berkenaan kaedah peniiaian secara atas talian. Persembahan telah didahului oleh Puan Jasmani Bidin dan Puan Noorsham Mansor untuk sesi 1 dengan tajuk “Teknik Menggubal Soalan” dan diikuti dengan pembentangan sesi kedua oleh Puan Zurina Kasim dengan tajuk “Skema Pemarkahan”. Pada sebelah petang, pembentangan telah dibuat oleh Dr Rizaudin Saian dengan tajuk “Penilaian Secara Atas Talian”.

Semoga bengkel ini dapat meningkatkan kebersanan dan kecekapan penilaian semasa bencana Covid-19.

rizauddin

Pelantikan Koordinator Kursus FSKM

FSKM UiTM Cawangan Perlis mengucapkan ucapan tahniah atas pelantikan baharu kepada dua orang koordinator kursus FSKM yang baharu mulai 1/1/2021.

1) Cik Ku Azlina Ku Akil – Koordinator Kursus Program CS143/CS248.
2) Puan Nora Yanti Che Jan: Koordinator Kursus Program CS110/240/245/255/251.

Tahniah diucapkan.

FSKM UiTM Cawangan Perlis juga ingin merakamkan jutaan terima kasih di atas sumbangan Dr. Norfiza Ibrahim dan Encik Khairul Azlan Abd Aziz sepanjang memegang jawatan Koordinator bagi Fakulti Sains Komputer & Matematik.

Terima kasih diucapkan.

Penyerahan tugas Encik Khairu Azlan Abd Aziz kepada Cik Ku Azlina Ku Akil.

Penyerahan tugas Dr Norfiza Ibrahim kepada Puan Nora Yanti Che Jan.

SULAM: Webinar – Kesedaran Keselamatan Siber Bersama Remaja Era Millenial

FSKM telah menganjurkan sebuah webinar yang bertajuk “Kesedaran Keselamatan Siber Bersama Remaja Era Millenial” pada 9 Disember 2020. Program ini adalah sebahagian daripada Projek SULAM. Peserta adalah terdiri daripada 60 pelajar SMK Derma, Kangar, Perlis dan 76 pelajar kursus ITS610 dan ICT652. Peserta program telah diberi pendedahan berkenaan tips keselamatan penggunaan alam siber melalui tiga video klip yang telah dihasilkan sendiri oleh para pelajar kursus ITS610 dan ICT652.

Program ini juga telah dihadiri oleh dua orang guru kaunselor SMK Derma iaitu Puan Noraziyanti Rahim dan Puan Nurul Najha Saidon. Manakala wakil FSKM ialah Dr Aznoora Osman, Dr Nadia Abdul Wahab dan TS Noorfaizalfarid Mohd Noor. Adalah diharapkan bahawa program ini akan menjadi satu platform untuk membantu remaja menjadi pengguna siber yang bijak lagi berhemah.

SULAM: Webinar Alam Siber – Mengancam Atau Terancam

FSKM telah menganjurkan sebuah webinar bertajuk “SULAM: Webinar Alam Siber – Mengancam Atau Terancam” pada 6 November 2020. Program adalah sebahagian daripada Projek SULAM (Service Learning Malaysia – University For Society) di bawah Kementerian Pengajian Tinggi yang berkonsepkan khidmat masyarakat. Ucapan aluan telah diberikan oleh Timbalan Rektor Akademik, Prof Ts Dr Mohd Azlan Mohd Ishak. Peserta program ini terdiri daripada 110 orang pelajar yang mengambil kursus ICT652 dan ITS610. Pensyarah yang mengajar ialah Dr Aznoora Osman, Dr Nadia Abdul Wahab dan TS Noorfaizalfarid Mohd Noor. Matlamat program ini ialah untuk memberi kesedaran kepada para pelajar dan peserta mengenai isu, etika dan moral di dalam menjadikan kemudahan ICT dalam kehidupan seharian.

The First International Webinar on Computing And Analytical Sciences

FSKM telah penganjurkan sebuah webinar pada 23 September 2020 bertajuk “The First International Webinar on Computing And Analytical Sciences” dan telah disertai oleh 429 orang daripada Malaysia, Indonesia dan India. Program dibahagikan kepada dua sesi. Sesi pertama yang dinamakan sebagai “International Undergraduate Research Colloquium” bermula tepat pada jam 8.30 pagi manakala sesi kedua bersama penceramah jemputan bermula pada jam 2.30 petang. Seramai lima orang penceramah telah menyampaikan syarahan iaitu Prof. Madya Ts. Dr. Shukor Sanim Mohd Fauzi (FSKM, UiTM Cawangan Perlis), Prof. Dr. Amlan Chakrabarti (School of Information Technology, University of Calcutta, India), Dr. Evizal Abdul Kadir (Universitas Islam Riau, Indonesia), Prof. Madya Dr. Okfalisa Saktioto (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia) dan Prof. Madya Dr. Rohaya Latip (Universiti Putra Malaysia, Malaysia). Perasmian majlis telah dilakukan oleh Majlis dirasmikan oleh Timbalan Rektor HEA, Prof Ts Dr Mohd Azlan Mohd Ishak. Adalah diharapkan program ini dapat mewujudkan jaringan penyelidikan antarabangsa diantara Malaysia, Indonesia dan India, lantas meletakkan FSKM di persada antarabangsa.

Academic Webinar: Systematic Literature Review

FSKM telah menganjurkan sebuah webinar yang bertajuk “Systematic Literature Review” pada 15/9/2020 dan telah dirasmikan oleh Timbalan Rektor PJIM&A, Prof Madya Ts Dr Shukor Sanim Mohd Fauzi. Webinar ini telah disertai oleh 100 orang peserta dan bertujuan untuk mempelbagaikan hasil penulisan dan penerbitan yang mempunyai nilai tambah yang tinggi serta berupaya meningkatkan jumlah indeks sitasi artikel. Penceramah untuk webinar ini ialah Dr. Hayrol Azril Mohamed Shaffril, seorang Pegawai penyelidik sosial daripada Institut Pengajian Sains Sosial, Universiti Putra Malaysia dan Dr. Samsul Farid Bin Samsuddin, seorang pensyarah kanan daripada Jabatan Perpustakaan dan Sains Maklumat, Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat, Universiti Malaya. Adalah diharapkan agar webinar ini dapat membantu meningkatkan penerbitan jurnal dan prosiding di konferensi oleh para pensyarah UiTM Perlis.

Video Showcase – Final Year Project

FSKM telah menganjurkan sebuah program secara atas talian bertajuk “Video Showcase – Final Year Project” pada 14 Ogos 2020. Program ini telah disertai oleh 89 orang pelajar kursus CSP650 di bawah penyelarasan Dr.Tajul Rosli Razak dan MSP660 di bawah penyelarasan Puan Diana Sirmayune Mohd Nasir. Matlamat program ini adalah untuk memberi penganugerahan dalam bentuk token kepada para pemenang bagi Video Presentation Projek Tahun Akhir dari tempat pertama hingga ketiga yang telah dinilai oleh penyelia dan penilai.

Network Security Attack and Mitigation Competition

FSKM telah menganjurkan pertandingan “Network Security Attack and Mitigation” pada 17 Julai 2020. Pertandingan yang telah dijalankan secara atas talian ini telah disertai oleh 29 orang pelajar kursus ITT450. Para peserta dikehendaki menyediakan sebuah video untuk menerangkan proses “white hacking” yang dilakukan. Tiga peserta terbaik telah dipilih dan menerima hadiah wang tunai. Tempat pertama dimenangi oleh peserta dengan video bertajuk “Mobile Application exploit: Instagram brute force attack”. Tempat kedua dimenangi oleh peserta dengan video yang bertajuk “Cyberthreat: Mechanism MITM & Defense”. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dengan video yang bertajuk “FTP: Attack On Port 21”.